O UCHODŹCACH // spotkanie

o uchodźcachCentrum Dialogu im. Marka Edelmana, Polskie Forum Migracyjne i Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na spotkanie O UCHODŹCACH.
Spotkanie odbędzie się 5 października 2015 roku o godzinie 18.00. Skłądać się będzie z dwóch części: historycznej i dotyczącej aktualnej sytuacji na świecie.

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej części spotkania profesor Radosław Bania z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego opowie o genezie konfliktu w Syrii i na Bliskim Wschodzie. W drugiej części uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy uchodźcami a migrantami i jak, krok po kroku, wygląda proces przyjmowania uchodźców do Polski. Opowiemy o tym, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem polskim w obliczu wielokulturowości i o tym, jakie szanse dla Polski niesie ze sobą przyjazd cudzoziemców. Powiemy też, co można zrobić by pomóc uchodźcom w obecnej sytuacji.

Wykład poprowadzi Zuzanna Rejmer - psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Pracuje z osobami odmiennymi kulturowo w tym młodymi uchodźcami. Realizatorka i koordynatorka projektów wspierających integrację uczniów czeczeńskich w polskich szkołach. Wspiera dorosłych cudzoziemców w procesie adaptacji do życia w nowym kraju oraz w rozwoju ich potencjału zawodowego i osobistego. Szkoli Polaków wyjeżdżających za granicę oraz osoby pracujące z cudzoziemcami (m in. doradców zawodowych, nauczycieli). Przeprowadziła badania tożsamości kulturowo-narodowej repatriantów z Kazachstanu. Autorka artykułów, publikacji i programów edukacyjnych poświęconych tematyce relacji międzykulturowych.

 

// KIEDY: 5 października 2015 // 18.00

// MIEJSCE: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź

// wstęp wolny