Wywiad z Haliną Elczewską - pełna wersja - zdjęcia i montaż D. Michalski