Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

PUBLIKACJE CENTRUM DIALOGU

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest wydawcą książek, katalogów, broszur,  i to zarówno w wersji  publikacji drukowanych, jak  elektronicznych oraz audiobooków. Od 2014 roku cenne książki ukazują się w ramach Biblioteki Centrum Dialogu. Pierwszą książką w serii była "Żółta gwiazda i czerwony krzyż" Arnolda Mostowicza.

Nasze publikacje można kupić:

  • w budynku Centrum Dialogu
  • w Łodzi w księgarniach REMA, E.Stompel, Sklep-komiksowy.pl,
  • w Warszawie w księgarniach na Tłomackiem, Midrasz,
  • we Wrocławiu w Centrum Informacji Żydowskiej,
  • w Krakowie w księgarni Żydowskiego Muzeum Galicja.
Oraz w Internecie: na www.rema.com.pl oraz gildia.pl

 BIBLIOTEKA CENTRUM DIALOGU:

 Edelman

POWIEŚĆ GRAFICZNA „EDELMAN”

„Edelman” to nowa propozycja literacka związana z historią Polski XX wieku. W swojej pracy autorzy wykorzystują oryginalne fotografie, by jak najdokładniej opowiedzieć losy Marka Edelmana. Publikacja wpisze się w program obchodów setnej rocznicy urodzin Marka Edelmana. Książka ukazuje życie Marka Edelmana - Polaka, Żyda, lekarza, powstańca, opozycjonisty, człowieka, który zawsze starał się przeciwstawiać złu i stawać po stronie słabszych.

Komiks pokaże Marka Edelmana, jako człowieka, który wielokrotnie musiał podejmować się walki o wolność dla siebie i innych. Poznamy go też jako działacza antykomunistycznej opozycji demokratycznej, w którą zaangażował się nie bacząc na konsekwencje. W końcu zaś tego, który doczekał wolnej Polski i nie zamilkł, angażując się w rozwiązanie kolejnych konfliktów, jak ten w byłej Jugosławii.

Autorzy komiksu, to zespół doświadczonych twórców: Michał Arkusiński – rysownik, Maciej Cholewiński – scenarzysta, Piotr Kasiński – adaptacja scenariusza.

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/edelman/

"Żółta gwiazda i czerwony krzyż" Arnold Mostowicz

"Żółta gwiazda i czerwony krzyż" Arnold Mostowicz

Książka wspomnieniowa opowiada o dramatycznych doświadczeniach z łódzkiego getta oraz niemieckich obozów koncentracyjnych, które prześladowały pisarza przez całe życie.

Jest jednym z najważniejszych dokumentów pozostawionych przez Ocalałego z Litzmannstadt Getto, świadka i uczestnika tamtych wydarzeń. Książka jest również wspomnieniem autora o Łodzi przedwojennej i o legendarnym Ślepym Maksie.

Wznowienie książki uzupełnione o komentarz historyczny.

"Naród zatracenia" Mariusz Sołtysik i Maciej Świerkocki

"Naród zatracenia" Mariusz Sołtysik i Maciej Świerkocki

"Naród zatracenia" wpisuje się w tradycję innego sposobu mówienia o zagładzie. Forma zbliżona do komiksu, skojarzeniowo jest najbliższa "Mausowi" Arta Spiegelmana, nawiązująca do konkretnych przedstawień z historii sztuki, pełni dziś niezwykle ważną rolę w mówieniu o ludobójstwie. 

Bohater powie o Łodzi: "Wyobrażałem je sobie jako wielki statek, także dlatego, że w naszej dzielnicy ulice były wykładane kocimi łbami, które w moich oczach przypominały fale. Byłem ciekawy, czy ulice można wykładać też głowami ludzi". 

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/narod_zatracenia/

"Drzewo życia tom 1/rok 1939" Chava Rosenfarb

 "Drzewo życia tom 1/rok 1939" Chava Rosenfarb

Drzewo życia”. Książka o wielokulturowej Łodzi wydana została po raz pierwszy w 1972 roku w języku jidysz, w 1985 roku ukazała się w przekładzie angielskim. Tom pierwszy powieści Rok 1939 opowiada o łódzkich Żydach w przededniu i w pierwszych miesiącach II wojny światowej, o ich życiu codziennym oraz o stosunkach międzyludzkich w ekstremalnych sytuacjach. Fikcyjni bohaterowie wzorowani są po części na postaciach autentycznych, a chronologia wydarzeń i topografia Łodzi opiera się na faktach. Pisarka uhonorowana została za nią prestiżową nagrodą im. Icyka Mangera przyznawaną literaturze żydowskiej. Teraz po raz pierwszy trafia do polskich czytelników.

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/drzewo_zycia/

„Drzewo życia. Tom drugi. Lata 1940-1942” Chava Rosenfarb

„Drzewo życia. Tom drugi. Lata 1940-1942” Chava Rosenfarb

Chava Rosenfarb (1923-2011) urodziła się w Łodzi. Przeżyła łódzkie getto, a także obozy Auschwitz, Sasel i Bergen-Belsen. Po wojnie mieszkała w Belgii, a potem w Kanadzie. Autorka tomów poetyckich, dramatu, esejów, a przede wszystkim znakomitej prozy. Doświadczenia z okresu Zagłady są ważnym elementem jej twórczości. Trzytomowa saga Chavy Rosenfarb pt. Drzewo życia (Der boim fun lebn) opowiada o Łodzi, a przede wszystkim o łódzkim getcie i jego mieszkańcach. Drugi tom dzieła obejmuje lata 1940-1942, gdy Niemcy utworzyli odrębną dzielnicę dla Żydów, a miasto otrzymało nazwę Litzmannstadt. Za tę poruszającą opowieść Chava Rosenfarb została wyróżniona wieloma nagrodami na całym świecie.

E-BOOK: https://www.centrumdialogu.com/ebooks/drzewo_zycia/tom2

 „Drzewo życia. Tom trzeci. Lata 1942-1944” Chava Rosenfarb

„Drzewo życia. Tom trzeci. Lata 1942-1944” Chava Rosenfarb

Przekład z języka jidysz: Joanna Lisek, Magdalena Ruta, Marek Tuszewicki, Natalia Krynicka

W wielotomowej powieści Drzewo życia Chava Rosenfarb opisała Łódź w przededniu Zagłady, a także łódzkie getto od 1940 r. aż do jego likwidacji w 1944 r. Mimo że powieść Rosenfarb obrazuje czas nienawiści, pogardy i śmierci, niesie przesłanie miłości i pokoju. Pisarka puentuje trzeci tom książki apelem do następnych pokoleń:
Z błaganiem przypominam ci to stare, niewypełnione przykazanie: Nie zabijaj! Mój synu, realizując je nie wyeliminujesz śmierci ze świata natury, ale – uczyń sobie tę przysługę – nie bądź za nią współodpowiedzialny. Apel Chavy Rosenfarb, Ocalałej z łódzkiego getta, jest wciąż aktualny.

E-BOOK: https://www.centrumdialogu.com/ebooks/drzewo_zycia/tom3

"Getto walczy" Marek Edelman

 "Getto walczy" Marek Edelman

Pierwsze wydanie Getto walczy Marka Edelmana ukazało się w 1945 roku nakładem wydawnictwa CK Bund.
To pierwsza relacja prezentująca wydarzenia powstania w getcie warszawskim z perspektywy uczestnika. 70 lat później Centrum Dialogu im. Marka Edelmana wznawia publikację dzięki życzliwość dzieci Marka Edelmana; Annie i Aleksandrowi przy wsparciu finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Książka została wzbogacona o komentarz historyczny dr Michała Trębacza (Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego), dzięki któremu stanie się bardziej zrozumiała dla młodego pokolenia.

Audiobook książki został nagrany przez syna Marka Edelmana, Aleksandra. 

AUDIOBOOK DO POBRANIA: http://pliki.centrumdialogu.com/getto_walczy.rar

AUDIOBOOK DO SŁUCHANIA: http://pliki.centrumdialogu.com/getto_walczy.mp3

KATALOGI WYSTAW CENTRUM DIALOGU:

 Artur Szyk, Człowiek Dialogu

Artur Szyk, Człowiek Dialogu

E-BOOK: https://www.centrumdialogu.com/ebooks/szyk/

E-BOOK (EN): https://www.centrumdialogu.com/ebooks/szyk/en

 Bobkowski. Chuligan wolności

Bobkowski. Chuligan wolności

E-BOOK: https://www.centrumdialogu.com/ebooks/bobkowski/

Drzewa Pamięci. 10 opowieści z łódzkiego getta.

Drzewa Pamięci. 10 opowieści z łódzkiego getta

Publikacja powstała na podstawie wystawy prezentującej dziesięć postaci - Ocalałych z Litzmannstadt Getto, których powojenne losy rzuciły w różne zakątki świata, mimo tego do dziś są blisko związani z Łodzią. Marian Turski pozostał w Polsce, ale mieszka w Warszawie. Jego działalność doprowadziła do utworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Josef Buchmann mieszka we Frankfurcie nad Menem, jest biznesmenem, a także fundatorem, m.in. pomnika Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i monumentu na stacji Radegast w Łodzi. Jehuda Widawski chociaż mieszka w Izraelu, aktywnie uczestniczy w życiu gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi. Wszyscy mają swoje drzewka w Parku Ocalałych.

Wydanie dwujęzyczne; polsko-angielskie.

 litzmannstadt getto slady

Litzmannstadt Getto. Ślady

Publikacja powstała na podstawie wystawy pt. Litzmannstadt Getto. Ślady, która została otwarta w podczas obchodów 75. rocznicy deportacji Żydów Zachodnich do Litzmannstadt Getto. Publikacja składa się z dwóch cześci.
Pierwsza z nich "»Jesteśmy drzewami wiecznymi…« - 10 opowieści z łódzkiego getta" prezentuje biografie 10 Ocalałych z Zagłady, którzy mają swoje drzewka w Parku Ocalałych. Druga część zatytułowana "Żydzi z Rzeszy i Protektoratu w Litzmannstadt-Getto (1941-1944)" opowiada historię 20 tysięcy żydowskich mieszkańców kilku dużych miast europejskich m.in. Wiednia, Pragi, Berlina, którzy zostali przesiedleni przez Nazistów do ówczesnego Litzmannstadt jesienią 1941 roku.
Wydanie dwujęzyczne:polsko-angielskie.

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/slady

SŁOWNIKI:

 "Bałucki słownik"

 "Bałucki słownik"

Bałucki Słownik to projekt przygotowany z myślą o przybliżeniu odbiorcom w nowatorski sposób historii Bałut – największej dzielnicy Łodzi. Uczestnikom przygotowanych i przeprowadzonych przez ekspertów warsztatów językowych (połączonych z wykładami i badaniami terenowymi) przybliżone zostały etymologie używanych często jedynie w Łodzi wyrazów, poznali także pochodzenie i znaczenie nazw ulic, placów, czy osiedli znajdujących się na terenie Bałut. Efektem końcowym projektu jest publikacja „Bałuckiego Słownika”, która składa się z opisów (definicji) miejsc, ulic, parków, osób będących rezultatem badań i poszukiwań przeprowadzonych w trakcie warsztatów. Projekt podnosi kompetencje językowe oraz kształtuje twórcze podejście do języka polskiego. Promuje także lokalny patriotyzm poprzez ukazywanie regionalizmów językowych.
Bałucki Słownik powstał w oparciu o rozmowy z ludźmi spotkanymi podczas spacerów po największej z dzielnic Łodzi, Bałutach. Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/balucki/

WERSJA W JĘZYKU MIGOWYM: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2f7I8JayIxA9tq-m0V2SaE3M_feK2zUk

  "Bałucki słownik 2"

"Bałucki słownik 2"

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/balucki2

KATALOGI PROJEKTÓW FILMOWYCH:

Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe (PL)

Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe (PL) / Time of the Litzmannstadt. Film images (EN)

 Katalog projektu filmowego "Piekło na ziemi obiecanej", w którym znalazły się m.in. opisy wszystkich prezentowanych filmów oraz teksty przybliżające tło historyczne.

 Wydanie w dwóch wersjach językowych; polskiej i angielskiej.

 E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/pieklo/

 E-BOOK (EN): http://www.centrumdialogu.com/ebooks/pieklo/en

PAMIĘĆ GETTA:

Łódź Pamięta // 70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

Łódź Pamięta // 70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

Album podsumowujący wydarzenia, które odbyły się w ramach obchodów 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Uroczystości oficjalne i religijne, koncerty, wystawy, spacery, spotkania literackie, dyskusje historyczne oraz projekcje filmowe zostały udokumentowane w opisach i na zdjęciach. Publikacja zawiera, również przemowy gospodarzy uroczystości, oficjalnych gości a także Ocalałych.
Publikacja dwujęzyczna: polsko-angielska.

ROK JANA KARSKIEGO:

Klub Kuriera, broszura

Klub Kuriera, broszura 

Klub Kuriera powstał z inicjatywy pracowników Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. W założeniu ma stać się miejscem grupującym młodych ludzi zainteresowanych poznawaniem historii w sposób bezpośredni u jej źródeł. Inspiracją pomysłu była przypadająca w 2014 roku 100. rocznica urodzin Jana Kozielewskiego, bardziej znanego jako Jan Karski.

Autorami broszury są członkowie Klubu Kuriera

E-BOOK: http://www.centrumdialogu.com/ebooks/karski/klub_kuriera/
 2014 Rok Karskiego w Łodzi

2014 Rok Karskiego w Łodzi

Amerykański tygodnik "Newsweek" umieścił Jana Karskiego w gronie najwybitniejszych postaci XX wieku, a jego wojenną misję uznał za jeden z moralnych kamieni milowych cywilizacji. W grudniu 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że rok 2014 – stulecie urodzin emisariusza Podziemnego Państwa Polskiego – będzie Rokiem Jana Karskiego. Z tej okazji w całej Polsce, a także w wielu innych krajach, przypominana była ta postać. W Łodzi – w miejscu urodzenia i wychowania Karskiego – przez cały rok obywały się projekty edukacyjne i kulturalne. Publikacja ta podsumowuje wydarzenia, odbyły się w mieście emisariusza w ramach Roku Jana Karskiego.