Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Dokładna liczba Ocalałych z łódzkiego getta nie jest znana – szacuje się ją między 7 a 12 tysięcy. Park Ocalałych został poświęcony właśnie tym osobom i ich pamięci. Jedną z form tego upamiętnienia jest idea dedykowania Ocalałym drzewka w Parku. Do dzisiaj przyznanych zostało 545 drzewek - pierwsze z nich nadane zostały w 2004 roku, a ostatnie w październiku 2011 roku, w trakcie 70. rocznicy deportacji Żydów z Europy Zachodniej do łódzkiego getta.

Główną osią kompozycyjną Parku jest aleja Arnolda Mostowicza. Łączy ona Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej z Kopcem Pamięci, na szczycie którego stoi ławeczka Jana Karskiego. Wzdłuż całej alei ułożone są granitowe tablice z wyrytymi nazwiskami Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto i numerami nadanych im w Parku drzew.

Fridlich Efraim

Efraim Fridlich urodził się 24.4.1929 w Łodzi. W wieku  1o lat trafił do Litzmannstadt Ghetto, tam przez 2 lata w uczył się w szkole.  Po zamknięciu szkół został zmuszony do pracy między innymi Następnie pracował produkując gwoździe, zawiasy a następnie  - zabawki  dla niemieckich dzieci. W trakcie  likwidacji getta Efraim był wyznaczony do  grupy, której zadaniem było oczyszczanie getta.  Po wojnie w 1947 roku cała rodzina Efraima wyemigrowała za ojcem do Izraela. Wydany 19 stycznia 1945. W Izraelu Efraim wstąpił do armii i walczył podczas wojny o niepodległość. Ożenił się  z Tanyą i ma trójkę dzieci - Bracha, Dov i Irit.

Fuks Perec (Paweł)

Tablica w Parku OcalałychPerec (Paweł) Fuks urodził się 15 maja 1931 r. w Łodzi jako syn Icchaka i Hindy-Liby z d. Goldberg. Ojciec pracował w domu jako formierz pończoch, matka zajmowała się cerowaniem pończoch w fabryce Popowskiego przy ul. Cegielnianej (obecnie Stefana Jaracza) w Łodzi, a także udzielała się w Radzie Zakładowej. Mieszkał wraz z rodzicami w Łodzi przy ul. Żydowskiej (obecnie Bojowników Getta Warszawskiego) 14. Do wybuchu wojny ukończył dwie klasy żydowskiej szkoły podstawowej Medema.

 

Gelbard Reuven

Tablica w Parku OcalałychGelbard Reuven urodził się 26 VI 1926 r. w Łodzi w religijnej rodzinie Jaakowa i Sary. Mieszkał przy ul. Śródmiejskiej 39 (obecnie Więckowskiego). Uczęszczał do hebrajskiej szkoły przy ul. Piotrkowskiej, ale wybuch wojny przerwał mu naukę. Matka zmarła w maju 1939 r., a on z ojcem i bratem wkrótce znalazł się w getcie i zamieszkał przy ul. Brzezińskiej 47. Tam też zmarł jego brat Icchak (1941) i ojciec (1943). Początkowo pracował dorywczo jako tragarz, później jako posłaniec.

Goldberg Jakub

Tablica w Parku Ocalałych Jakub Goldberg urodził się 2 lutego 1924 r. w Łodzi. Do czasu wybuchu II wojny światowej ukończył trzy klasy gimnazjum im. I. Skorupki. W tym czasie działał w Socjalistycznej Organizacji Młodzieży Szkolnej.
W 1940 r. został wraz z babcią przesiedlony do getta, gdzie przez cały czas pracował m. in. w Wydziale Plantacji, piekarni, kuchni, a także jako goniec w resorcie krawieckim. W marcu 1944 r. otrzymał pracę przy produkcji amunicji w niemieckich obozach pracy przymusowej Hasag w Częstochowie. Pracował tam do września.

 

Grynfeld Rachela

Tablica w Parku OcalałychRachela Grynfeld urodziła się 2 stycznia 1925 r. w Łodzi. Jej rodzice byli właścicielami kamienicy przy alei Tadeusza Kościuszki 26. Mieszkała przy Starym Rynku 3. Ukończyła szkołę powszechną, a następnie kontynuowała naukę w żeńskim Gimnazjum Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich przy ul. G. Piramowicza 6. Do wybuchu wojny ukończyła w niej dwie klasy - III  i IV gimnazjalna. Potem szkołę zamknięto.
W 1940 r. wraz z rodzicami została przesiedlona do getta. Początkowo kontynuowała naukę w gimnazjum, następnie została zmuszona do podjęcia pracy. Pracowała w różnych fabrykach m. in.: dywanów, wyrobów metalowych oraz w pracowni kapeluszy.

 

Grynfeld Eliezer

100 2298Eliezer Grynfeld urodził się 18 października 1923 r. w Łodzi. Mieszkał przy ulicy Nowomiejskiej 4. Ukończył szkołę powszechną i gimnazjum popołudniowe. W czasie przedpołudnia pracował w sklepie obuwniczym, papierniczym, a następnie w fabryce. W kwietniu 1940 r. został wraz z rodziną zamknięty w getcie. Pracował tam w kilku zawodach: jako listonosz, urzędnik w szpitalu, a następnie przez 2 lata w administracji getta jako urzędnik u Jakubowicza, pomocnika Chaima Mordechaja Rumkowskiego.

 

Juskiewicz Zygmunt

Tablica w Parku OcalałychZygmunt Juskiewicz urodził się w 1931 r. w Łodzi. Jego matką była Dorota z d. Olszer. Ojciec był właścicielem niewielkiej fabryki. Mieszkał  przy ul. Narutowicza 58.
Po wybuchu wojny został wraz z rodziną wysiedlony do getta. Rodzice nie posyłali go do szkoły, gdyż bali się o jego bezpieczeństwo. Jednak po pewnym czasie Zygmunt musiał podjąć pracę tak jak inni mieszkańcy getta.

 

Kape Salomea (z.d. Herszenberg)

Salomea Kape z d. Herszenberg urodziła się w maju 1926 r. w Łodzi jako córka Ruchli. Jej matka była akuszerką. Wraz z rodziną mieszkała w getcie. Tam też uczęszczała do Gimnazjum im. M. Konopnickiej. Podczas likwidacji getta w sierpniu 1944  r. została wraz z nieliczną grupą Żydów przydzielona do jego sprzątania.