Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Dokładna liczba Ocalałych z łódzkiego getta nie jest znana – szacuje się ją między 7 a 12 tysięcy. Park Ocalałych został poświęcony właśnie tym osobom i ich pamięci. Jedną z form tego upamiętnienia jest idea dedykowania Ocalałym drzewka w Parku. Do dzisiaj przyznanych zostało 545 drzewek - pierwsze z nich nadane zostały w 2004 roku, a ostatnie w październiku 2011 roku, w trakcie 70. rocznicy deportacji Żydów z Europy Zachodniej do łódzkiego getta.

Główną osią kompozycyjną Parku jest aleja Arnolda Mostowicza. Łączy ona Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej z Kopcem Pamięci, na szczycie którego stoi ławeczka Jana Karskiego. Wzdłuż całej alei ułożone są granitowe tablice z wyrytymi nazwiskami Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto i numerami nadanych im w Parku drzew.

Klugman Aleksander

Aleksander Klugman urodził się w 1925 r. w Łodzi. W roku 1940 został przesiedlony do getta. W sierpniu 1944 r. został wywieziony do Auschwitz, a stamtąd do innych obozów koncentracyjnych. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Polski. W roku 1957 wyjechał do Izraela. W latach 1991-1997 był korespondentem Rzeczypospolitej w Izraelu.

Kozienicki Chaim

Chaim Kozienicki urodził się 16 czerwca 1928 r. w Łodzi jako syn Shaloma i Chaji - Sary. Mieszkał przy ul. Kilińskiego 75.
W marcu 1940 r. został wraz z rodziną wysiedlony do getta. Zamieszkał wraz z najbliższymi przy ul. Drukarskiej 30. Zaangażował się w działalność w syjonistycznym ruchu młodzieżowym „Hanoar Hazioni”. Pracował  w fabryce przy ul. Łagiewnickiej, w której zajmował się produkcją plecaków dla armii niemieckiej, następnie zajął się stolarstwem.

Krokocki Harry

 Tablica w Parku OcalałychHarry Krokocki urodził się w 1930 r. w Łodzi w rodzinie Szlomy i Rozalii.  Przed wybuchem wojny mieszkał przy ul. Traugutta 2, gdzie mieściła się także siedziba firmy ojca „Centrala maszyn do szycia”.
 Po wybuchu wojny został umieszczony w getcie. Po pewnym czasie wraz z rodziną postanowił uciec. Pierwszym przystankiem był Tarnobrzeg, a następnie Lwów. Potem trafił do obozu pracy w ZSRR, z którego został zwolniony dopiero w 1942 r. Następnym miejscem zamieszkania był Osz w Kirgistanie, gdzie przebywał razem z ojcem.

Lis Haim


Tablica w Parku OcalałychHaim Lis urodził się w Łodzi 25.03.1931 r. w Łodzi w rodzinie Hermana i Estery z d. Rottenbach. Rodzice prowadzili cukiernię przy ul. Sienkiewicza 37. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w chederze, żydowskiej szkole religijnej. Następnie uczył się w prywatnej szkole i w liceum Szwajcera przy ul. Pomorskiej 48, do czasu wybuchu wojny. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza 22.
W 1940 r. wraz z rodziną został wysiedlony do getta, gdzie początkowo uczył się przez połowę dnia, a podczas drugiej pracował w Wydziale Elektrycznym.

Merrick Leon (Kusmirek Lajb)

Leon MerrickLeon Merrick (Kusmirek Lajb) urodził się 8 stycznia 1926 r. w Zgierzu. W 1940 r. wraz z rodziną został przesiedlony do getta. Podczas jego likwidacji sierpniu 1944 r. został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Kielcach, gdzie przez trzy miesiące pracował w fabryce amunicji. Następnie trafił do obozu w Częstochowie, a potem do Buchenwaldu.
W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, trzy lata później został wcielony do armii amerykańskiej. Awansował do stopnia sierżanta.
Za żonę pojął Ninę (również ocalałą).

Mostowicz Arnold

Arnold Mostowicz urodził się 6 kwietnia 1914 r. jako syn Ignacego Moszkowicza i Erby z d. Goldstein. W okresie dzieciństwa i młodości mieszkał w Łodzi. Następnie wyjechał do Francji, gdzie krótko przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia medyczne. W połowie lipca 1939 r. powrócił do Polski. We wrześniu 1939 r. pracował w szpitalach polowych w Warszawie, a następnie przeniósł się do Łodzi. W getcie mieszkał przy Starym Rynku 9, a także Franciszkańskiej 12. Pracował w szpitalu chorób zakaźnych, w pogotowiu ratunkowym oraz jako lekarz sanitarny.

Rosenfarb Chava

 Chava Rosenfarb urodziła się w 1923 r. w Łodzi. Mieszkała przy ulicy Żeromskiego. Ukończyła szkołę im. Medema, następnie kontynuowała naukę w polsko-żydowskim gimnazjum.
W roku 1940 trafiła wraz z rodziną do getta, gdzie podjęła pracę jako nauczycielka. Zajmowała się także wraz z rabinem Hirszbergiem (szefem wydziału naukowego) przekładem psalmów na język jidysz. W roku 1944 r. wraz z najbliższymi trafiła do Auschwitz. Następnie wraz z matką została przesiedlona do Bergen-Belsen i tam została wyzwolona.

 

Simonowicz Maria

Maria Simonowicz rodziła się w 1925 r. w Łodzi. Jej ojciec pracował jako buchalter w fabryce tekstylnej, a matka zarabiała na życie szyciem. Mieszkała przy ul. Andrzeja 35. Uczyła się w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej przy Wólczańskiej 123. W 1940 r. wraz z matką została przesiedlona do getta i zmieniła adres na Tokarzewskiego 25. Tam pracowała w zakładzie gorsetowym i dywanowym, a matka w krawieckim.