Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

BIOGRAMY OCALAŁYCH

Lis Haim


Tablica w Parku OcalałychHaim Lis urodził się w Łodzi 25.03.1931 r. w Łodzi w rodzinie Hermana i Estery z d. Rottenbach. Rodzice prowadzili cukiernię przy ul. Sienkiewicza 37. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w chederze, żydowskiej szkole religijnej. Następnie uczył się w prywatnej szkole i w liceum Szwajcera przy ul. Pomorskiej 48, do czasu wybuchu wojny. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza 22.
W 1940 r. wraz z rodziną został wysiedlony do getta, gdzie początkowo uczył się przez połowę dnia, a podczas drugiej pracował w Wydziale Elektrycznym.

Następnym miejscem jego zatrudnienia był Wydział Metalowy. W sierpniu 1944 r. podczas likwidacji getta Chaim wraz z rodziną został wywieziony do Auschwitz (Oświęcimia). Tam zginęła matka, a on z ojcem został wywieziony dalej do obozu w Hanowerze, gdzie pracował w fabryce opon. Pod koniec listopada trafił do Ahlem do pracy w kamieniołomach. Tam w  marcu 1945 r. zmarł z wycieńczenia jego ojciec, a on doczekał wyzwolenia 10 kwietnia 1945 r. Stamtąd wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie spędził kilka miesięcy w sanatorium. Pozostał tam do czasu wyjazdu w 1948 r. do Izraela. Po odbyciu służby wojskowej pracował w przemyśle lotniczym do 1988 r. Obecnie jest wolontariuszem w Organizacji Byłych Mieszkańców Łodzi w Izraelu.
Źródło:
http://www.sztetl.org.pl