Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

BIOGRAMY OCALAŁYCH

Gelbard Reuven

Tablica w Parku OcalałychGelbard Reuven urodził się 26 VI 1926 r. w Łodzi w religijnej rodzinie Jaakowa i Sary. Mieszkał przy ul. Śródmiejskiej 39 (obecnie Więckowskiego). Uczęszczał do hebrajskiej szkoły przy ul. Piotrkowskiej, ale wybuch wojny przerwał mu naukę. Matka zmarła w maju 1939 r., a on z ojcem i bratem wkrótce znalazł się w getcie i zamieszkał przy ul. Brzezińskiej 47. Tam też zmarł jego brat Icchak (1941) i ojciec (1943). Początkowo pracował dorywczo jako tragarz, później jako posłaniec.

Po zorganizowaniu wózka wraz z ojcem zajął się wywożeniem śmieci, aż dzięki rekomendacji szkolnego kolegi dostał pracę w Wydziale Tytoniowym. W marcu 1944 r. został wywieziony wraz z 1500 innymi osobami do Częstochowy gdzie pracował w fabryce amunicji HASAG. W grudniu 1944 r. wraz z grupą innych więźniów został wywieziony do Buchenwaldu. Został wyzwolony przez wojsko amerykańskie 11 IV 1945 r.
Po wyzwoleniu pracował jako tłumacz w UNRA. Zapisał się do Hagany i wraz z grupą ochotników takich jak on przez Włochy i Cypr dotarł do ówczesnej Palestyny. W utworzonym państwie, Izraelu założył rodzinę. Do Polski pierwszy raz po wojnie przyjechał w 1996 r. wraz z grupą młodzieży za namową swojego syna Alona. Ostatni raz w Polsce był w 2005 r.
Źródło:
Informacje Reuvena Gelbarda.