Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

BIOGRAMY OCALAŁYCH

Merrick Leon (Kusmirek Lajb)

Leon MerrickLeon Merrick (Kusmirek Lajb) urodził się 8 stycznia 1926 r. w Zgierzu. W 1940 r. wraz z rodziną został przesiedlony do getta. Podczas jego likwidacji sierpniu 1944 r. został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Kielcach, gdzie przez trzy miesiące pracował w fabryce amunicji. Następnie trafił do obozu w Częstochowie, a potem do Buchenwaldu.
W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, trzy lata później został wcielony do armii amerykańskiej. Awansował do stopnia sierżanta.
Za żonę pojął Ninę (również ocalałą).

Źródła:
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/lodz/conversations/.