Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

BIOGRAMY OCALAŁYCH

Goldberg Jakub

Tablica w Parku Ocalałych Jakub Goldberg urodził się 2 lutego 1924 r. w Łodzi. Do czasu wybuchu II wojny światowej ukończył trzy klasy gimnazjum im. I. Skorupki. W tym czasie działał w Socjalistycznej Organizacji Młodzieży Szkolnej.
W 1940 r. został wraz z babcią przesiedlony do getta, gdzie przez cały czas pracował m. in. w Wydziale Plantacji, piekarni, kuchni, a także jako goniec w resorcie krawieckim. W marcu 1944 r. otrzymał pracę przy produkcji amunicji w niemieckich obozach pracy przymusowej Hasag w Częstochowie. Pracował tam do września.

 

W tym samym miesiącu został przewieziony do Buchenwald w Meuselwitz koło Lipska, jego pobyt w tym miejscu trwał do kwietnia 1945 r. Następnie szedł w Marszu Śmierci do samego końca czyli 8 maja 1945 r. Kolejne dwa miesiące spędził w szpitalu w okolicach Sudetów, regenerując organizm wyczerpany ciężkimi doświadczeniami z ostatnich lat. Potem wrócił do Łodzi, nadrobił szkołę średnią i rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie studiowania otrzymał posadę asystenta na tym uniwersytecie. W 1957 r. po raz pierwszy wyjechał do Izraela. W 1960 r. uzyskał tytuł doktora historii. Sześć lat później pojechał do Izraela i osiedlił się tam na stałe. W nowym miejscu zamieszkania rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Był także wykładowcą Uniwersytetów w: Hajfie, Kolonii, Monachium, Warszawie i Kassel. Został stypendystą Ośrodka Badań Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w Berlinie oraz instytutu im. S. Dubnowa w Lipsku, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, był także członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jego żoną była Olga Goldsberg-Mulkiewicz.

Jakub Goldberg

Zmarł 16 listopada 2011 r.
Źródła:
Należę do polskiej szkoły historycznej [w:] Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010;
http://hm.fotohistoria.pl/hm_presentations/forgotten_camps/index.php?ver=pl&;content=s&id=511;
Wikipedia;
Strona Centrum Dialogu.