Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

BIOGRAMY OCALAŁYCH

Fuks Perec (Paweł)

Tablica w Parku OcalałychPerec (Paweł) Fuks urodził się 15 maja 1931 r. w Łodzi jako syn Icchaka i Hindy-Liby z d. Goldberg. Ojciec pracował w domu jako formierz pończoch, matka zajmowała się cerowaniem pończoch w fabryce Popowskiego przy ul. Cegielnianej (obecnie Stefana Jaracza) w Łodzi, a także udzielała się w Radzie Zakładowej. Mieszkał wraz z rodzicami w Łodzi przy ul. Żydowskiej (obecnie Bojowników Getta Warszawskiego) 14. Do wybuchu wojny ukończył dwie klasy żydowskiej szkoły podstawowej Medema.

 

Pod koniec grudnia 1939 r. wraz z rodzicami wyjechał do Białegostoku, a następnie na tereny Związku Radzieckiego, m. in. do Magnitogorska, gdzie przebywał do roku 1946, a następnie powrócił do Łodzi.  Po powrocie rozpoczął naukę w szkole żydowskiej im. Icchaka Pereca przy ul. Kilińskiego, a następnie kontynuował ją w szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (I TPD) przy Stefana Jaracza 26. W 1955 r. ukończył trzyletnie studia na wydziale ekonomiki przemysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE) w Łodzi. Pracował w Widzewskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych (Wifamie) jako ekonomista do kwietnia 1957 r. W tym czasie otrzymał wizę wyjazdowa do Izraela (tracąc przy tym polskie obywatelstwo) i wyjechał wraz z rodziną. Mieszkał w pobliżu Tel Awiwu, pracował w różnych firmach, a od roku 1960 jako ekonomista w Izraelskich Zakładach Lotniczych. W roku 1984 odszedł na wcześniejszą emeryturę. Jako emeryt został nauczycielem brydża w Klubie Sportowym w Holonie (wcześniej jako zawodnik zdobywał tytuły w okręgowych mistrzostwach), jest autorem podręcznika gry w brydża. W klubie pracował do 2009 r. W roku 1984 r. została wydana jego autobiograficzna książka  Dziecko wojny w języku hebrajskim, która w 1994 r. doczekała się wydania w Łodzi przez „Bibliotekę Bibliofilów”.

Jego żoną została Róża z d. Kuper (również ocalała), lekarka, z ich związku urodziło się dwoje dzieci, córka i syn. Od wielu lat  jako ocalały w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Izraelu opowiada młodzieży w szkołach i w wojsku o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z zagładą narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej.
Źródła:
Fuks P., Dziecko wojny, Łódź 1994;
Katalog Oficyny Bibliofilów Marka Szukalaka 1989-1999, Łódź, 2000;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_Fuks.