Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Dokładna liczba Ocalałych z łódzkiego getta nie jest znana – szacuje się ją między 7 a 12 tysięcy. Park Ocalałych został poświęcony właśnie tym osobom i ich pamięci. Jedną z form tego upamiętnienia jest idea dedykowania Ocalałym drzewka w Parku. Do dzisiaj przyznanych zostało 545 drzewek - pierwsze z nich nadane zostały w 2004 roku, a ostatnie w październiku 2011 roku, w trakcie 70. rocznicy deportacji Żydów z Europy Zachodniej do łódzkiego getta.

Główną osią kompozycyjną Parku jest aleja Arnolda Mostowicza. Łączy ona Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej z Kopcem Pamięci, na szczycie którego stoi ławeczka Jana Karskiego. Wzdłuż całej alei ułożone są granitowe tablice z wyrytymi nazwiskami Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto i numerami nadanych im w Parku drzew.

Ben-Zwi Tova

tablica w Parku OcalałychTova Ben-Zwi (z d. Gutka Szczekacz) urodziła się w Łodzi jako córka Hersza Henocha Szczekacza i Miriam. Ojciec był kantorem i kompozytorem w łódzkiej synagodze.
W czasie wojny początkowo mieszkała w łódzkim getcie wraz z rodziną przy ul. Rybnej 9. W 1944 r. została wraz z ojcem i bratem wywieziona do Auschwitz, potem do Guben, ostatnim etapem pobytu w obozach był Bergen Belsen.

 

Bergman Zwi

Tablica w Parku Ocalałych Zwi (Henryk) Bergman urodził się 10 sierpnia 1922 r. w Zduńskiej Woli jako syn Beniamina i Frymety. Ojciec był gospodarzem fabrycznym w firmie Gentelman, matka zajmowała się sprzedażą butów. Mieszkał wraz z rodziną w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 17. Zvi uczęszczał do szkoły powszechnej przy ul. Rybnej, następnie przy Zgierskiej, ukończył w 1939 r. szkołę przemysłową przy ul. Pomorskiej 48 zdobywając tytuł technika włókiennictwa. Po zakończeniu nauki rozpoczął pracę w fabryce krawatów przy ul. Narutowicza, gdzie praktykował do czasu wybuchu wojny.

Bergman Juta

Tablica w Parku OcalałychJuta Bergman (z d. Szmirgeld) urodziła się 8 sierpnia 1927 r. w Breslau (dzisiejszym Wrocławiu) jako córka Beniamina Josefa i Heli. Rodzice prowadzili tam dom towarowy. Tam mieszkali do roku 1934, następnie po śmierci ojca zamieszkała wraz z matką i młodszym bratem w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40. Juta do czasu wybuchu wojny uczęszczała do szkoły powszechnej, w getcie ukończyła dwie klasy gimnazjum. Pracowała w resortach: krawieckim i słomianym. Udzielała się w organizacji syjonistycznej działającej na terenie getta.

Cytryn-Bialer Lucie (z d. Pik-Cytryn)

Tablica w Parku OcalałychLucie Cytryn-Bialer (z d. Pik-Cytryn), urodziła się w 1923 r. w Łodzi jako córka Jakuba Cytryna i Gołdy z d. Pik. Rodzice byli właścicielami dwóch fabryk włókienniczych. Mieszkała wraz z rodziną przy ul. 11 Listopada 49. Uczyła się w gimnazjum Józefa Aba. W roku 1940 wraz z najbliższymi trafiła do getta. Zmieniła adres początkowo na Brzezińską 50, a następnie ul. Starosikawską 14. Podczas likwidacji getta w sierpniu 1944 r. została wywieziona wraz z matką i bratem do Oświęcimia. W dalszej kolejności po ich śmierci przewieziono ją do Stutthofu, a później do podobozu Schippnbeil (Sampopol). Ucieczka z marszu śmierci uratowała jej życie.

 

Eichengreen Lucille

 

Tablica w Parku OcalałychLucille Eichengreen (Cecylie) z d. Landau, urodziła się 25 II 1925 r. w Hamburgu jako córka Beniamina i Sally. Jej rodzice wyemigrowali z Polski do Niemiec w poszukiwaniu pracy po I wojnie światowej. Jej ojciec zginął w 1940 r. w Dachau, a ona 25 X 1941 została przywieziona do łódzkiego getta (Litzmannstadt Ghetto) wraz z matką i młodszą siostrą Karin. Jej matka zmarła w 1942 r. a siostra zginęła w obozie zagłady w Chełmnie n. Nerem (Kulmhof). W getcie mieszkała przy ul. Pawiej. Początkowo pracowała w Wydziale dla Przesiedleńców, a później w Wydziale Statystycznym.

Elczewska Halina

Tablica Haliny Elczewskiej w Parku OcalałychHalina Elczewska z d. Goldblum urodziła się 11 XI 1919 r. w Łodzi w spolonizowanej rodzinie Maurycego i Franciszki. Ojciec był dyrektorem w firmie Markusa Kohna przy ul. Łąkowej 3/5. Tam też rodzina zamieszkiwała przed wojną. Po ukończeniu gimnazjum E. Orzeszkowej przy ul. Kościuszki 21 i zdaniu matury podjęła pracę w firmie „Angielsko-Polskie Towarzystwo Handlowe” przy al. Kościuszki 1. Wybuch wojny i utworzenie getta spowodowały, że rodzina musiała opuścić swoje mieszkanie i przenieść się do  getta. Tam zamieszkali przy ul. Brzezińskiej 39. Ojciec przez pewien okres czasu pełnił w getcie funkcję kierownika poczty.

Eisner Estera

Tablica w Parku OcalałychEstera Eisner (Tusia) z d. Cygielberg urodziła się 1 lutego 1929 r. w Łodzi jako córka Falika Cygielberga i Rozki. Jej ojciec był kupcem. Mieszkała przy 11 Listopada 31. W 1940 r. Tusia wraz z rodziną została przesiedlona do getta na ulicę Drewnowską 11. Rozpoczęła naukę w Szkole nr 25, w klasie 6.  Matka wtedy dużo chorowała, dlatego też Tusia pomagała robić jej zdobione szpilki, aby potem można było je sprzedać w getcie i zarobić na utrzymanie. Następnie Tusia pracowała przy projektowaniu sztucznych kwiatów, a także u Pana Radziejewskiego. Jak wielu innych mieszkańców getta zachorowała na tyfus. W 1944 r. została wywieziona do Auchwitz, a następnie do innych obozów.

 

Eldar Ruth

Tablica w Parku OcalałychEldar Ruth (z d. Berlińska) urodziła się w 1929 r. w Łodzi. Mieszkała przy ul. 11 Listopada. W czasie II wojny światowej wraz z rodziną została przesiedlona do getta łódzkiego.  Tam zajmowała się krawiectwem i mieszkała przy pl. Kościelnym 4 w domu swoich dziadków Fajtlowiczów. 24 sierpnia 1944 r. została wraz z najbliższymi wywieziona do Auschwitz.