Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Park Ocalałych projekt na rok 2005/2006

alt

Inicjatorką sadzenia drzew w sierpniu 2004 r. przez osoby ocalałe z Litzmannstadt Getto, z okazji obchodów 60. rocznicy likwidacji Getta, była p. Halina Elczewska, jedna z Osób, które przeżyły Getto.

Inicjatywę budowy Parku Ocalałych poparł Prezydent Miasta Pan Jerzy Kropiwnicki. Ogółem posadzono 450 drzew, w tym 370 posiada numer z imiennym wpisem do rejestru. Osoby ocalałe otrzymały certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Łodzi. Budowa Parku, jako wieloletnie zadanie  inwestycyjne, została  zatwierdzona przez Radę Miejską.

W bieżącym roku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zlecił opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku o całkowitej powierzchni ca 8,5 ha, która obejmuje:
• urządzenie zieleni (drzewa, krzewy, trawniki),
• budowę alejek o nawierzchni żwirowo- glinkowej,
• budowę alejek i placów o nawierzchni z kostki granitowej,
• budowę „Kopca Pamięci”,
• budowę miejsc postojowych,
• oświetlenie  głównych alejek,
• wyposażenie w sprzęt parkowy : ławki i kosze na śmieci.

W obszarze Parku budowany będzie Pomnik Polaków Ratujących  Żydów, według projektu p. Czesława Bieleckiego.

Na rzece Łódce, u stóp Pomnika, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wybuduje zbiornik wodny.

Budowa Parku, poprzedzona rozbiórką zbędnych, będących w bardzo złym stanie technicznym naniesień budowlanych, rozpocznie się jesienią bieżącego roku; zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2006.

Aktualnie, na terenie przyszłego Parku wykonywane są prace porządkowe, tj.: zbieranie i wywóz zanieczyszczeń oraz wykaszanie. Ponadto przed zbliżającymi się obchodami 61. rocznicy likwidacji  Łódzkiego Getta  zostaną wymienione i uzupełnione zniszczone (suche i uszkodzone) drzewa.


Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
dr Janusz Burchard
Łódź, 12 sierpnia 2005 r.