Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Park symbol

Jest najmłodszym parkiem w Łodzi, usytuowanym w dolinie rzeki Łódki, pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Oblęgorską i ogródkami działkowymi przy ul. Źródłowej. W sierpniu 2004 roku, z inicjatywy prezydenta miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego odbyły się Obchody 60. Rocznicy Likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. Istotnym wydarzeniem obchodów było uroczyste posadzenie drzewek pamięci przez Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto. Pomysłodawczynią tej idei była jedna z ocalonych - pani Halina Elczewska.  


PARK OCALAŁYCH

 

Pierwotnie koncepcja parku opierała się na idei stworzenia jednej dużej grupy drzew, symbolizujących kolumnę ludzi prowadzonych na zagładę. Dookoła masywu drzew miały się rozciągać puste błonia. Koncepcja uległa zmianie, gdy prezydent miasta zdecydował o zlokalizowaniu w parku Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Park rozciągający się na powierzchni 8,5 ha posiada główną oś kompozycyjną wschód-zachód, jest nią aleja im. Arnolda Mostowicza, łącząca Pomnik z Kopcem Pamięci, wzgórzem o wysokości ośmiu metrów. 

 

 

altaltalt 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt tego Pomnika wykonał autor Memoriału Radegast, stacji z której Żydzi wywożeni byli do obozów zagłady, dr arch. Czesław Bielecki. W projekcie zawarte zostały symbole narodu żydowskiego, gwiazda Dawida oraz polskiego - orzeł wznoszący się do lotu. Pomnik odbija się w lustrze zbiornika wodnego. 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek gwiazdy wzmocniony jest jej odzwierciedleniem - żywopłotami grabowymi. 27 sierpnia 2009 nastąpi odsłonięcie Pomnika, na którego ścianach zawisną tablice z nazwiskami Polaków, upamiętnionych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Po obu stronach alei rosną zgeometryzowane skupiska drzew. Otaczają je alejki spacerowe o nawierzchni żwirowo-glinkowej, prowadzące do placyku, przy którym umieszczono głaz upamiętniający utworzenie parku. Wzdłuż alei umieszczone są granitowe tablice z nazwiskami Ocalonych oraz numerami drzew. Główne wejścia do parku prowadzą od ulic Wojska Polskiego i Oblęgorskiej, przy nich znajdują się parkingi. W projekcie urządzenia zieleni parkowej zaadaptowana została istniejąca zieleń wysoka, głównie gatunki rodzime, oraz pomniki przyrody - dęby szypułkowe oraz kilka starych lip, wiązów i klonów.

 

 

altaltalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2009 roku realizowany był drugi etap tworzenia Parku. Na położonym centralnie terenie powstało Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

 

 


PARK OCALAŁYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorami parku są:

  • dr inż. Grażyna Ojrzyńska, architekt krajobrazu
  • mgr inż. architekt Monika Michnowska