PREZENTACJA NA ZAJĘCIA W SZKOLE - R.NOWACKA, R. ADAMUS