Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

Książka "Jan Karski Kozielewski"

JAN KARSKI KOZIELEWSKI MARIAN DROZDOWSKI 2Profesor Marian Marek Drozdowski przez kilka lat przewodniczył Komisji Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce. Był promotorem znanej pracy doktor Ruty Sakowskiej "Ludzie z dzielnicy zamkniętej - z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej: październik 1939-marzec 1943", pomagał profesorowi Janowi Karskiemu w jego pracy o miejscu Polski w polityce mocarstw "Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty". Przyjaźnił się z nim, korzystając z jego gościnnego domu w Waszyngtonie, co inspirowało napisanie jego biografii "Jan Karski Kozielewski 1914 – 2000" wydanej przez Centrum Europejskie Natolin i prezentowanej 08.01.2014 r. w języku angielskim w Parlamenie Europejskim w Brukseli.

Spotkanie organizowane jest wokół napisanej przez Pana profesora biografii Jana Karskiego. Będzie można z pierwszej ręki dowiedzieć się kim był Jan Karski oraz jak go wspomina jego wieloletni przyjaciel.

Spotkanie o książce odbędzie się 25 kwietnia o 17. 00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (ul. Wojska Polskiego 83).