Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Setna rocznica śmierci Rabina Łodzi ELJAHU CHAIMA MAJZLA [Powrót do galerii]