Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

70. rocznica likwidacji obozu cygańskiego w Litzmannstadt Ghetto [Powrót do galerii]