Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Rabin Izaak Cylkow: Tora, Psalmy, Pieśń nad Pieśniami. [Powrót do galerii]