Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

SHALOM W PARKU OCALALYCH // 71. rocznica likwidacji getta [Powrót do galerii]