Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

PROJEKTY EDUKACYJNE

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana realizuje projekty edukacyjne z uczniami łódzkich szkół średnich w ramach tzw. „Klubu Kuriera“. Nazwa ta nawiązuje do postaci Jana Karskiego – sławnego łodzianina, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, znanego na całym świecie jako człowiek, który informował o masowych zbrodniach przeprowadzanych przez Niemców na Żydach w okupowanej Polsce. Jan Karski jest jest jedną z kluczowych postaci dla prowadzonej w Centrum edukacji. Misja Karskiego – rozumiana jako szerzenie świadomości  oraz stawianie trudnych pytań o kondycję moralną otaczającego nas świata – do dzisiaj przyświeca realizowanym przez nas działaniom edukacyjnym.

W zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE można znaleźć materiały opracowane w ramach realizowanych w Centrum projektów.

W Centrum Dialogu zrealizowano następujące projekty edukacyjne:

„Klub Kuriera“

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata“

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata“

“Nie ma dzieci są ludzie“

“Nie ma dzieci są ludzie“

„Klub Kuriera Tv“

„Klub Kuriera Tv“

„Klub Kuriera FM“

„Klub Kuriera FM“