Życie polityczne Łodzi w II Rzeczypospolitej // #5

lodz niepodlegla banertlo 820x312px wersja2

13 marca, we wtorek, o 18.00 zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Łódź niepodległa // wykłady w Centrum Dialogu .
Życie polityczne Łodzi w II Rzeczypospolitej to temat spotkania z prof. Przemysławem Waingertnerem.

W wykładzie zostaną nakreślone historyczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne i narodowościowe uwarunkowania determinujące kształt życia politycznego w Łodzi w początkach niepodległości. Zaprezentowani zostaną głowni aktorzy – partie i politycy - sceny politycznej miasta nad Łódką oraz zmiany, jakim podlegała ona najpierw w warunkach funkcjonowania państwa demokratycznego, następnie systemu autorytarnego, wreszcie w obliczu zagrożenia agresją niemiecką. Przedmiotem wykładu będzie również funkcjonowanie łódzkiego samorządu i jego działalność, jego osiągnięcia i porażki w okresie Drugiej Niepodległości.

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner (Katedra Historii Polski Najnowszej UŁ), urodzony 1969 w Łodzi. Historyk, publicysta, badacz dziejów polskiej myśli politycznej i oręża polskiego w XX w., życia politycznego II RP oraz historii Łodzi i regionu. Autor kilkunastu monografii („Trzy pokolenia konspiracji”, „Ostatni lodzermensch”), artykułów w periodykach historycznych (paryskie „Zeszyty Historyczne”, londyńska „Niepodległość”, „Dzieje Najnowsze”, „Kwartalnik Historyczny”, „Rocznik Łódzki”) oraz w prasie. Współpracownik TVP Historia, TVP i Polskiego Radia.