BAŁUCKI SŁOWNIK #2

20527543 10159130153885710 1734243729 n

Bałucki Słownik #2 jest kontynuacją wydanego w 2015 r., a cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, Bałuckiego Słownika.  Z drugą częścią słownika wracamy na bałuckie ulice i podwórka. Tym razem jednak językowe poszukiwania skoncentrowaliśmy na słowach osadzonych w topografii, czyli na kluczowych dla Bałut miejscach i etymologii ich nazw. Przygotowany materiał powstał w oparciu o reportaże przygotowane przez studentów dziennikarstwa UŁ, ankietę on-line wypełnianą przez mieszkańców Łodzi, opisy bałuckich miejsc stworzone przez uczestników warsztatów i spacerów, kwerendę lokalnej prasy, w końcu przez zaangażowanych w projekt specjalistów: prof. Marka Cybulskiego, łódzkiego historyka języka, i Krzysztofa Kowalczyńskiego, przewodnika, autora kilku książek o historii Łodzi.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017.

Słownik dostępny jest także w języku migowym: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2f7I8JayIxDgsSPlmDClWxISdgmnV7ex

Dziękujemy za realizację Spółdzielni Socjalnej FADO

Słownik Bałucki #2 jest przetłumaczony także na alfabet Braille’a, dzięki temu swoją wiedzę o Bałutach poszerzą osoby niewidome. Tę wersję książki otrzymają od nas szkoły dla niewidomych, stowarzysznia, biblioteki i Polski Związek Niewidomych.

 

logaise granty