ŻYDOWSKIE TEMATY // wykład i wystawa

ŻYDOWKSIE TEMATY CD13 marca 2017 roku (poniedziałek) zapraszamy na wykład związany ze świętem Purim oraz na otwarcie wystawy fotografii Agnieszki Traczewskiej "Dzieci Eretz Israel".
Wykład pt: "Jak obchodzi się święta żydowskie w Polsce? Purim – żydowskie zabawy" wygłosi rebecyn Miriam Szychowska z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Na otwarcie wystawy fotografii Agnieszki Traczewskiej "Dzieci Eretz Israel" zapraszamy o godzinie 17:30.

 

Chasydzi to najbardziej bogobojni i ortodoksyjni wyznawcy judaizmu, którzy tworzą zamknięty świat, z obowiązującymi ścisłe regułami zachowania, a nawet ubioru. Obywatelami tego świata są także dzieci, od najmłodszych lat uczone modlitwy i służby Bogu. Odcięte od telewizji, Internetu, by mogły zgodnie z tradycją poznawać zasady zapisane w Torze. Nie znają nawet współczesnego hebrajskiego, mówią w jidysz, dawnym języku diaspory. Ich życie podporządkowane jest skromności, rodzinie, rytuałom, rytmowi świąt religijnych. Agnieszka Traczewska od kilku lat towarzyszy chasydom przybywającym do Polski na groby dawnych cadyków, jak również portretuje świat judaistycznej ortodoksji. Udało jej się uchwycić w intymnych zbliżeniach fotograficznego kadru hermetyzm chasydzkich rytuałów i zwyczajów, niezwykłą codzienność ich duchowego, ezoterycznego życia.

Agnieszka Traczewska – fotografik, producentka filmów dokumentalnych, twórczyni Studia Filmowego Largo. Od kilku lat, ze swym aparatem fotograficznym towarzyszy Chasydom przybywającym ze świata do Polski – na groby dawnych Cadyków, jak również portretuje hermetyczny dla obcych świat judaistycznej ortodoksji na całym świecie.

Pełen program wykładów:
http://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1552-wyklady-pt-zydowskie-tematy-inauguracja-cyklu

// KIEDY: 13 marca 2017 // poniedziałek / 17. 30 i 18.00
// MIEJSCE: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
// WSTĘP WOLNY