Biogramy

Mostowicz Arnold

Arnold Mostowicz urodził się 6 kwietnia 1914 r. jako syn Ignacego Moszkowicza i Erby z d. Goldstein. W okresie dzieciństwa i młodości mieszkał w Łodzi. Następnie wyjechał do Francji, gdzie krótko przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia medyczne. W połowie lipca 1939 r. powrócił do Polski. We wrześniu 1939 r. pracował w szpitalach polowych w Warszawie, a następnie przeniósł się do Łodzi. W getcie mieszkał przy Starym Rynku 9, a także Franciszkańskiej 12. Pracował w szpitalu chorób zakaźnych, w pogotowiu ratunkowym oraz jako lekarz sanitarny.

Podczas likwidacji getta w sierpniu 1944 r. został wywieziony do Auschwitz, a stamtąd do innych obozów, ostatnim do którego trafił był Dörnhau (Kolce) – filia obozu Gross-Rosen (Rogoźnica). W wyniku wyniszczenia organizmu spowodowanego tyfusem oraz gruźlicą, zrezygnował z pracy jako lekarz, pozostał na Dolnym Śląsku i zajął się dziennikarstwem. Publikował dla wielu czasopism kulturalno-społecznych i literackich, pod różnymi pseudonimami. W roku 1973 przeszedł na emeryturę. Od roku 1975 zajmował się pisaniem książek dotyczących popularyzacji wiedzy i astronautyki, a także wspomnień z lat dzieciństwa, młodości oraz przeżyć z getta, hitlerowskich obozów zagłady. Wystąpił w dokumentalnym filmie Fotoamator Dariusza Jabłońskiego, w którym opowiadał o łódzkim getcie. W roku 1991 został przewodniczącym Stowarzyszenia Żydów Kombatantów w czasie II Wojny Światowej, a także współorganizował Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od 1995 sprawował funkcję prezydenta fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense, a także brał udział w ratowaniu łódzkiego cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej.
Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 8.04.1998 r. został honorowym obywatelem miasta Łodzi.
 Żonaty z  Jadwigą (również ocalałą), miał dwóch synów: Ryszarda (ur. 1947) oraz Jerzego (1949–1963). Zmarł 3.02.2002 r. w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Źródła (wybór):
Kempa A. Szukalak M. Żydzi dawnej Łodzi tom 4, Łódź, 2004;
Lodz Names. List of the ghetto inhabitants 1940–1944, vol. 3, Jerusalem, 1944, s. 1718;
J.P. [J. Podolska], Zmarł Arnold Mostowicz, „Gazeta Łódzka” z 5.02.2002, s. 2
Informacje żony Jadwigi.