Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  • EN

Bałucki Słownik

N - BAŁUCKI SŁOWNIK

NIEMCZYK LEON (1923–2006) polski aktor filmowy i teatralny, urodzony w Warszawie, ale zamieszkały w Łodzi na Bałutach przy ul. Staszica 23. Pochowany w Łodzi na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.