2007

Pamięć o 65. rocznicy likwidacji podobozu cygańskiego

(mm), Dziennik Łódzki

   W Łodzi w niedzielę odbędą się uroczystości związane z 65. rocznicą likwidacji podobozu cygańskiego w Litzmannstadt Getto. O godz. 9.30 zostaną złożone kwiaty przy tzw. kuźni bramie wejściowej do dawnego obozu cygańskiego (ul. Wojska Polskiego 84). O godz. 10 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny przy pl. Kościelnym rozpocznie się msza św. w intencji ofiar. O godz. 11 w przykościelnej auli pokazany zostanie film dokumentalny Obóz cygański w Łodzi, a wykład wygłosi Antoni Galiński z Instytutu Pamięci Narodowej.