• EN

2006

Park ocalałych w dolinie rzeki Łódki

Joanna Podolska, Gazeta Wyborcza

   Z kopca pamięci, który został usypany na wysokość ośmiu metrów, widać kopułę kościoła św. Teresy oraz wieże kościołów Mariawitów i Najświętszej Marii Panny. W dole już rośnie ponad 400 małych drzew: dęby, klony, lipy, brzozy, graby, buki, sosny, świerki i modrzewie. Posadzili je ludzie, którzy przeżyli wojnę. Park jest symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią.

   W dole rośnie już ponad 400 małych drzew: dęby, klony, lipy, brzozy, graby, buki, sosny, świerki i modrzewie. Posadzili je ludzie, którzy przeżyli wojnę. W ten sposób powstał 34 miejski park w Łodzi.

   Kończy się budowa zbiornika wodnego, przy którym stanie pomnik Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. To jeden z elementów Parku Ocalałych. Koparki wyrównują teren, a robotnicy układają granitową kostkę. Prace mają zakończyć się jeszcze w sierpniu. Wtedy zaplanowane są uroczystości związane z rocznicą likwidacji getta. Część będzie miała miejsce w Parku Ocalałych, który powstał na terenie przylegającym do granic getta.

   Pomysłodawczynią parku jest Halina Elczewska, która przeżyła wojnę w dzielnicy w czasie wojny przeznaczonej dla Żydów. - Każdy z nas nosi w sobie nieuleczalne rany o bliskich, którzy w getcie zginęli z głodu, chorób lub zostali zgładzeni. Nasze dzieci, wnuki będą ten park odwiedzać przy każdym pobycie w Łodzi - tłumaczy Elczewska. Jej zdaniem park jest symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią.

   Ideę podjął prezydent Łodzi. W sierpniu 2004 roku, w 60. rocznicę likwidacji łódzkiego getta, każdy z 318 ocalałych z holocaustu, który przyjechał na uroczystość, posadził swoje drzewko. Ale to był dopiero początek projektu, którego realizację rozłożono na kilka lat. Teraz kończy się pierwszy etap budowy.

   Park został wkomponowany w dolinę rzeki Łódki. Zajmuje sześć hektarów. Zaprojektowała go Grażyna Ojrzyńska, były ogrodnik miasta, która nadzoruje prace. - Główną osią wschód-zachód jest aleja parkowa o nawierzchni z kostki granitowej łącząca pomnik z kopcem pamięci. Będzie nosiła imię Arnolda Mostowicza. Wzdłuż alei po jej południowej stronie umieszczone będą granitowe tabliczki z nazwiskami ocalałych oraz numerami drzewek - wyjaśnia Ojrzyńska.

   W zbiorniku wodnym będzie odbijać się pomnik Polaków ratujących Żydów. Tworzy go orzeł wznoszący się do lotu i gwiazda Dawida - symbole narodu polskiego i żydowskiego. Autorem pomnika jest Czesław Bielecki, który wykonał też projekt pomnika na stacji Radegast. Docelowo Park Ocalałych ma zostać połączony promenadą wzdłuż rzeki Łódki z parkiem Helenowskim, a poprzez skwer Głowackiego stworzy park zieleni aż do Parku Szarych Szeregów.