• EN

2006

Rozpoczęły się obchody

(tnowak), tvp.pl

   Modlitwami na Cmentarzu Żydowskim rozpoczęły się we wtorek w Łodzi uroczystości związane z 62. rocznicą likwidacji Litzmannstadt Getto. Bierze w nich udział około 150 osób.

   Po modlitwach uczestnicy obchodów - wśród nich ambasador Izraela w Polsce Dawid Peleg, prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki i przewodniczący gminy żydowskiej w Łodzi Symcha Keller - przeszli w Marszu Pamięci z cmentarza na teren byłej stacji kolejowej Radegast.

   Podczas uroczystości odsłonięta ma być tablica upamiętniająca berlińskich Żydów, deportowanych przez Niemców do łódzkiego getta, a główna aleja w Parku Ocalałych otrzyma imię Arnolda Mostowicza.

   W tegorocznych obchodach uczestniczy grupa badaczy, nauczycieli, przedstawicieli instytucji muzealnych i badawczych z Niemiec.

   Hitlerowcy utworzyli getto w Łodzi w lutym 1940 r. jako pierwsze na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy. Na terenie o powierzchni 4 km kw., w najbardziej zaniedbanej części dzielnicy Bałuty i Starego Miasta, zamknięto ponad 160 tys. osób. Łącznie przebywało tam około 220 tys. osób. Do getta trafiło wielu żydowskich intelektualistów z Polski, Niemiec, Austrii i Luksemburga. Według różnych źródeł, ocalało od 5 do 12 tys. osób.