• EN

2006

Ambasador o historii łódzkiego getta

(tnowak), tvp.pl

   W liście skierowanym w środę do uczestników seminarium w Łodzi "Litzmannstadt Getto 1940-1944. Badania, upamiętnienie i edukacja" ambasador Niemiec w Polsce Reinhard Schweppe napisał, że historia łódzkiego getta to trwały symbol przestrogi przypominający o przemocy i ucisku, jakie wyszły ze strony Niemiec.

   Tysiące skończyły życie w obozach zagłady, w drodze do tych miejsc lub na skutek nieludzkich warunków panujących w getcie. Tych krzywd nigdy nie uda się naprawić i nigdy nie wolno o nich zapominać - napisał ambasador w liście. Jego zdaniem, troska o pamięć o tamtych czasach jest tym ważniejsza, iż wkrótce zabraknie już naocznych świadków wojny i zagłady.

   W dwudniowym seminarium odbywającym się w łódzkim urzędzie miejskim biorą udział naukowcy, muzealnicy, nauczyciele i studenci z Polski i Niemiec. W jego trakcie zajmą się m.in. problematyką historii getta i prześladowań Żydów w czasie II wojny światowej, a także kwestią upowszechniania wiedzy na ten temat i opieki nad miejscami pamięci.

   Organizatorami seminarium są: Urząd Miasta Łodzi, łódzki oddział IPN i niemiecka Fundacja Topografii Terroru zajmująca się badaniem negatywnych następstw narodowego socjalizmu. Seminarium jest częścią obchodów 62. rocznicy likwidacji łódzkiego getta.

   Hitlerowcy utworzyli getto w Łodzi w lutym 1940 r. jako pierwsze na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy. Na terenie o powierzchni 4 km kw., w najbardziej zaniedbanej części dzielnicy Bałuty i Starego Miasta, zamknięto ponad 160 tys. osób. Łącznie przebywało tam ok. 220 tys. osób. Do getta trafiło wielu żydowskich intelektualistów z Polski, Niemiec, Austrii i Luksemburga.

   Całkowita likwidacja getta nastąpiła w sierpniu 1944 roku. Ostatni transport odjechał z Łodzi do Oświęcimia 29 sierpnia 1944 r. Według różnych źródeł, z łódzkiego getta ocalało od 5 do 12 tys. osób.

 

Źródło: http://ww6.tvp.pl/View?Cat=384&id=388367