Logo Obchodów

altAutorem rysunku wykorzystanego jako logo Obchodów rocznicowych, przedstawiającego sylwetkę kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – najwyższego budynku na terenie Litzmannstadt Ghetto, jest Abraham Koplowicz. Urodzony 18 lutego 1930 roku w Łodzi był jedynym dzieckiem Mendla i Yochet Gittel Koplowiczów.


 
koplowiczWywieziony z getta wraz z rodzicami w ostatnim transporcie do Auschwitz, zginął w komorze gazowej we wrześniu 1944 roku, w wieku zaledwie czternastu lat. W 1983r zmarł w Izraelu Mendel Koplowicz, jedyny ocalały z całej rodziny. W pozostawionych przez niego dokumentach Eliezer Lolek Grynfeld (przyrodni brat Abramka) odnalazł kilka pamiątek, w tym szkolny zeszyt, na którego okładce nad własnoręczną ilustracją z napisem Litzmannstadt Ghetto 1943 widniały słowa: A. KOPLOWICZ UTWORY WŁASNE. Odnalezione wiersze Eliezer Grynfeld zaczął rozpowszechniać w szkołach w ramach dni żałoby Holocaustu. Zbiór wierszy został po raz pierwszy opublikowany w 1993r. przez Oficynę Bibliofilów w Łodzi. Oryginał zeszytu Abramka Koplowicza znajduje się w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (syg. 048/B 4779).

Dziękujemy Panu Eliezerowi Grynfeldowi za udostępnienie przedstawionej ilustracji.