PROGRAM OBCHODÓW 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO

PROGRAM OBCHODÓW 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________