• EN

70. ROCZNICA LIKWIDACJI LITZMANNSTADT GHETTO // FILM Z DRONA