WYDARZENIA
RELACJE FOTOGRAFICZNE
PARK OCALAŁYCH
I DRZEWA PAMIĘCI
NASZE PUBLIKACJE

Rumkowski 30 sierpnia, o godzinie 18.00 zapraszamy Państwa do Pałacu Bidermanna na premierę książki Moniki Polit "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu"o Przełożonym Starszeństwa Żydów w getcie Litzmannstadt . Spotkanie z autorką i prezentacja książki odbędą się w ramach obchodów 68. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto i 70. rocznicy Wielkiej Szpery.

 

Czytaj więcej...


Na rozdrożu - okładkaW dniu 30 września 2012 r. o godz. 18.00 staraniem Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi odbędzie się kolejne spotkanie w ramach w ramach obchodów 70. rocznicy Wielkiej Szpery i 68. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto.

 

Czytaj więcej...

Żydowskie dzieci wywozone do obozu zaglady w czasie Wielkiej Szpery (źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi)We wrześniu 2012 roku przypada 70. rocznica tzw. Wielkiej Szpery, akcji przeprowadzonej przez Niemców na terenie łódzkiego getta. W jej wyniku z getta wywieziono ponad 15 tysięcy osób, w tym niemal wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia. Tym samym zakończyła się trwająca od stycznia do września akcja wywożenia Żydów do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof).

Czytaj więcej...