WYDARZENIA
RELACJE FOTOGRAFICZNE
PARK OCALAŁYCH
I DRZEWA PAMIĘCI
NASZE PUBLIKACJE

Przewodniczący Symcha Keller w trakcie uroczystości. (fot. Kamila Bogulewska)W środę 29 sierpnia minęła 68. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto. Jak co roku, na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi oraz na Stacji Radegast miały miejsce uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Podczas tegorocznych obchodów uczczono także pamięć ofiar akcji Wielkiej Szpery, od której zakończenia mija młaśnie 70 lat.

 

Czytaj więcej...

Rumkowski 30 sierpnia, o godzinie 18.00 zapraszamy Państwa do Pałacu Bidermanna na premierę książki Moniki Polit "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu"o Przełożonym Starszeństwa Żydów w getcie Litzmannstadt . Spotkanie z autorką i prezentacja książki odbędą się w ramach obchodów 68. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto i 70. rocznicy Wielkiej Szpery.

 

Czytaj więcej...


Na rozdrożu - okładkaW dniu 30 września 2012 r. o godz. 18.00 staraniem Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi odbędzie się kolejne spotkanie w ramach w ramach obchodów 70. rocznicy Wielkiej Szpery i 68. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto.

 

Czytaj więcej...

Żydowskie dzieci wywozone do obozu zaglady w czasie Wielkiej Szpery (źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi)We wrześniu 2012 roku przypada 70. rocznica tzw. Wielkiej Szpery, akcji przeprowadzonej przez Niemców na terenie łódzkiego getta. W jej wyniku z getta wywieziono ponad 15 tysięcy osób, w tym niemal wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia. Tym samym zakończyła się trwająca od stycznia do września akcja wywożenia Żydów do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof).

Czytaj więcej...